Cornerstone Draft

admin BOM, Otomotiv, PLM Leave a Comment

CONTACT Software ve LOGIN Bilgisayar ortaklığı ile Ürün Odaklı Bütünsel Şirket Yönetimi Etkinliği 27 Kasım 2018 Tarihinde Gebze Workinn Otel’de gerçekleşecek.

PLM ve ERP konu başlıklarına odaklanacak ve bu iki sistemin entegrasyonu ile bütünsel bir şirket yönetimi paradigmasının ortaya konulacağı etkinliğimiz ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir. Akademiden ve sanayiden konuşmacılar ile zenginleşecek olan etkinlikte aynı zamanda canlı gösterimler de bulunacaktır.

Katılım için link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoc4fJ9dEnuLu12y8YzMw3toLQI5Q73n32FC2wktS4CDADow/viewform?vc=0&c=0&w=1

 

Ege Üniversitesi PLM merkezi ile gerçekleştirdiğimiz 3. PLM gününü 27 Şubat Tarihinde gerçekleştirdik

admin PLM, Uncategorized Leave a Comment

Ege Üniversitesi PLM merkezi ile partneri olduğumuz RAPROMISE Erasmus+ projesi dahilinde gerçekleştirdiğimiz sanayiye yönelik PLM gününde, İzmir, İstanbul, Bursa ve Manisa’dan katılımcılarımıza PLM ve ürünümüz CIM Database konusunda bilgiler verildi.

Değerli konuşmaları için Ege Üniversitesi PLM Merkezi Müdürü, Prof. Dr. Semih Ötleş ve Ege İktisadi ve İdari Bilimler fakültesinden Prof. Dr. Haluk Soyuer hocalarımıza ve PLM uygulama deneyimlerini bizimle paylaşan OBEL Cıvata IT Müdürü Sn. Gülşah Ağgül’e katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

2017 PLM Çalıştayı

admin PLM Leave a Comment

Ege Üniversitesi PLM Merkezi ile birlikte bu sene ikincisini düzenlediğimiz PLM Çalıştayımızı 9 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirdik

İzmir ve Manisa bölgelerinden bir çok firmanın ürün geliştirme ekipleri ve Ege Üniversitesinden akademisyen hocalarımızın katılımı ile gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizin katılımcılarımıza faydası olduğunu umuyoruz.
Konuşmaları ile bize destek veren Ege PLM Merkezi Müdürü Prof. Dr. Semih ÖTLEŞ, Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Üretim Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk SOYUER ve CMS Jant ve Makina A.Ş. Ürün Geliştirme Proje Lideri Sadık DİNLER’e teşekkürü bir borç biliriz.

PLM Sektör Gazetesi demeci

admin PLM Leave a Comment

Milliyet Gazetesi dahilinde 23.01.2017 tarihinde yayınlanan PLM sektörel gazetesinde yayınlanmış olan demecimizi aşağıda bulabilirsiniz.

 

Yazının tam metni:

Ürün yaşam döngüsü yönetimi denince birçok kişinin aklına haklı olarak ürün geliştirme süreci gelmektedir. CAD sistemleri ile ERP sistemlerinin merkezinde yer alan PLM sistemleri, şirketlerin CAD verilerini, proje verilerini ve ürün ağaçlarını yöneterek yeni ürün devreye alma sürelerinin kısalmasını sağlar.

PLM sistemlerinin bundan fazlasını verdiğini düşünüyorum. Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi isminde de belirtildiği gibi ürünün tüm yaşamı boyunca ürüne eşlik etmekle yükümlüdür. Bu yaşam sadece geliştirme ve üretim olarak düşünülemez. Geliştirme aşamasından önceki İnovasyon süreci, fikir aşaması, tedarik süreçleri ve sevkiyat sonrasındaki satış sonrası hizmet de ürünün yaşamına dahildir.

Bu konuyu basitçe ifade etmek gerekirse, PLM, “Amerika’ya 5 yıl önce sattığımız makinenin üzerindeki parçalardan biri bozulursa bu parçanın üretildiği zamanki halinin ne olduğunu bilebiliyor muyuz? Göndereceğimiz parça doğru olacak mı?” sorusunu cevaplayabilecek yegâne sistemdir.

Ürünleri, şirketlerin var olma nedenleridir. Şirketlerin ürünlerinin etrafında yapılanmaları da bu sebeple doğaldır. PLM sistemleri de sadece ürünler etrafında yapılanan bir sistemler bütünü değil, ürün merkezli bir şirket yönetim felsefesidir. Karar mekanizmalarının veri ile beslenmesini kolaylaştırır. Şirket içinde, yönetimin, bölümlerin ve sistemlerin bilgi merkezi haline gelir. PLM bir şirket yönetim felsefesidir diyebilmek için sistemin tüm şirket için entegre ve tüm paydaşlara faydalı olması gerekir. Doğaldır ki, üretim ve finans gibi farklı bölümlerin beklentileri de farklı olacaktır. Bir PLM çözümünün bir şirket yönetim felsefesi olabilmesi için her özel isteğe cevap verebiliyor olması, şirket içinde kolayca özelleştirilebilir olması gerekir. Yeni istekler kolayca sisteme eklenebilmelidir. Bu koşulların sağlandığı çözümler ile tüm süreçler bu felsefe ile yapılandırılarak hatasızlaştırılabilir.

Teknik ekibinizi bürokratlara dönüştürmeyin!

Ürün geliştirme, üretim, kalite, satın alma, satış… Bölüm ne olursa olsun, iş hayatı günümüzde kalite sistem prosedürleri, belgeleme, denetimler, e-mail merkezli görev listeleri içinde boğulmaktadır. Tüm bu bürokratik çalışmalar, PLM sistemleri ile sistematik olarak yönetilebilen otomatikleştirilmiş süreçler haline getirilir. Çalışanın yapması gereken ise kendi mesleğine odaklanıp süreçlerini geliştirmek olacaktır. Böylece şirket içinde İnovasyon, kalite, verim, rekabetçilik artışı için gerekli ortam sağlanmış olur.

Sonuç olarak, içinde yaşadığımız bilgi çağında şirketlerin rekabetçilikleri bu bilgiden faydalanma yetenekleri ile paralel olarak gelişecektir. Gelecek, bize çevik, proaktif şirketlerin yükselişini gösterecektir. 2000 yılından bu yana Fortune 500 listesindeki şirketlerin yarısının listeden çıkması ve yerlerine bilgi merkezli şirketlerin gelmesi rastlantı değildir. Türkiye bu bağlamda önemli bir dönemeçtedir. Maliyet avantajını koruyarak Avrupalı rakiplerinin kalite seviyesine çıkmak ülkemizin sanayisi için tek çıkıştır. Bu hedefe ulaşabilmek için teknolojiyi hiçbir zaman gözden kaçırmadan sistematik yaklaşımlar sergilemek kritik rol oynayacaktır. PLM de bu sistematik yaklaşımların üzerinde yeşereceği temeli oluşturmaktadır.

Efe Gürman

Akıllı APQP ve Ramp-up süreçleri

admin Otomotiv, PLM Leave a Comment

Akıllı APQP ve Ramp-up süreçleri: Numune ve ön seri süreçleri için yol haritası

Numune üretimi ve ön seri üretimi çok sayıda belirsizlik içeren pahalı bir iş sürecidir. Belge gereksinimleri karşılanırken devreye alma aktivitelerinin birçok bölümün koordinasyonu ile yürütülmesi gerekir. Bu süreçlerin aktif olarak kontrol edilebilmesi için tüm paydaşlar ortak bir bilgi tabanına ve güvenilir bir iletişim platformuna ihtiyaç duyar.

Ürün geliştirme fazındaki yüksek kritikliğe rağmen firmalar yeni ürün devreye alma sürecini basit araçlar ile yönetmeye çalışmaktadır. Buradaki eksik, RFQ aşamasından SOP aşamasına kadar karmaşık görevlerin ve süreçlerin uygun IT araçları ile desteklenmesidir.

CONTACT, seri üretime doğru giden bu süreci yönetmek için kapsamlı ve entegre bir sistem sunan tek yazılım geliştiricisidir. CONTACT, kısıtlardan arınmış ve otomotiv deneyiminden çıkan süreçleri ile bilgi tabanlı bir sistem sunar.

Yeni ürün devreye alma haritası, seri üretim yolundaki ana durakları gösterir ve CONTACT akıllı ramp-up çözümlerinin faaliyet alanlarını tanımlar. Bu adımlar:

 • Numune siparişi, planlama ve kaynak planlama
 • Numune ürün ağacı ve indeksine ait dokümantasyon
 • Ön seri malzeme gereksinimleri için lojistik yönetimi
 • Parça ve numune yaşam döngüleri değişiklik kayıtları
 • Ürün ve proses geliştirme senkronizasyonu

Yeni ürün devreye alma şehrinin tam boyutu için linki takip edebilirsiniz.

Ege Üniversitesi TV İş Dünyası Kampüste programına konuk olduk

admin PLM, Sanayi 4.0 Leave a Comment

Aritmetrik PLM olarak Ege Üniversitesi Televizyonunda salı günleri 11:30’da yayınlanmakta olan İş Dünyası Kampüste programının 25 Ekim tarihli bölümünde PLM, Endüstri 4.0 konuları ile ilgili keyifli bir söyleşi yaptık.

Program sonrasında zamanımızın yetişmediğini fark edip bu söyleşileri bir seri haline getirmeye karar verdik. Bir sonraki bölümde daha çok endüstri 4.0 konusu üzerine konuşacağız.

http://tv.ege.edu.tr/

Bu vesileyle Ege Üniversitesi İşletme Fakültesinden Prof. Dr. Haluk SOYUER ve Doç Dr. Keti VENTURA hocalarımıza teşekkür ederiz.

 

OTEKON

OTEKON 2016

admin Otomotiv, PLM, Sanayi 4.0 Leave a Comment

Aritmetrik PLM ve CONTACT Software olarak OTEKON ’16 kongresine sponsor olduk. Açtığımız standda ilgililer ile PLM ve Endüstri 4.0 konusunda bilgi paylaşma fırsatımız oldu. Aşağıda kongre ile ilgili kısa bir rapor bulabilirsiniz:

Kongre, 23 Mayıs pazartesi sabahı açılış konuşmaları ile başladı. Açılış konuşmalarında satır aralarında düşündürücü bir kaç konu konuşuldu. Bunlardan birinin Türkiye’nin bir süredir otomotiv ana sanayinden yeni yatırım alamaması ve mühendislik eğitiminin öğrenciler arasındaki popülerliğinin kaybolması ile ilgiliydi.

Bu iki konunun dışında Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Olcay’ın konuşmasında endüstri 4.0 konusunun öneminden bir kere daha bahsetmesi bizce önemli idi. İlk üçünü kaçırdığımız sanayi devrimlerinin dördüncüsünü kaçırmamak için ısrarlı olduğumuzu bir kere daha görmüş olduk.

Kongrede 180’den fazla bildiri sunuldu. Sunulan bu bildirilerin bir çoğu gerçek hayat problemlerine yönelik uygulama ve ar&ge örneklerinden oluşmakta idi. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki ar&ge projeleri olarak Türkiye’nin bir adım daha ileriyi hedefliyor olmasını beklerdik.

Konuşma aralarında fuaye alanında yapılan sohbetlerde firmaların OEM gereksinimlerini yerine getirmek için canla başla çalıştığını gördük. Bu durum uzun zamandan beri böyle ancak bazı basit hatalar nedeniyle çok büyük zaman ve para kayıplarının yaşanmakta olabildiğini gördük. Bu hataların bir çoğunun verinin doğru yönetilmemesi ile oluştuğunu söylemek yanlış olmaz. Yanlış versiyonda ve USB stickler ile kritik verilerin paydaşlar ile paylaşımı, proje yönetimi araçlarının yeterince kullanılmaması bu hataların başında geliyor. Bu basit hataların kolaylıkla giderilebileceğini biliyoruz. İleriki yıllarda bu sorunların aşılacağını umuyoruz.

Sonuç olarak OTEKON 16 başarılı bir organizasyon oldu. Dikkati çeken tek eksiklik isimliklerde firma bilgisinin olmaması idi. Organizasyon komitesine teşekkür ederiz.

Mühendislik ve Üretim Ürün Ağaçları: Yeni ve Gelişmiş Adresleme

admin BOM, PLM Leave a Comment

mBOM yöneticisi mühendislik ve üretim ürün ağaçlarını hızla ve güvenle senkronize etmeyi kolaylaştırır. Akıllı karşılaştırma ve birleştirme fonksiyonları günümüzde büyük bir gelişme gösteriyor. CONTACT mBOM yöneticisinin yeni versiyonu, montajları 3D görüntülenmesi ve türev yönetimi özelliklerine direkt olarak entegre edilmiştir.

Üretim ürün ağaçları endstriyel süreçlerin en önemli özelliklerindendir. Mühendislik ürün ağaçlarının ürüne dönüştürülmesini sağlarlar. Aynı zamanda da özellikle aşağıdaki koşullarda önemli bir zaman faktörüdürler.

 • Üretim ve iş hazırlığı değişik üretim yerleşimleri arasında dağıtılmışsa,
 • Türev ve standart çözümlere ihtiyaç duyuluyorsa,
 • Tasarım değişiklikleri sıklıkla yapılıyorsa ve üretim ürün ağaçları ile direkt ilişkiliyse

Mühendislik ürün ağacı (eBOM), ürünün nasıl tasarlandığını yansıtır. Üretim ürün ağacı (mBOM) ise montajdaki aşamaları, lojistik parçaların hesabını, yarı mamülleri, mantıksal birimleri, yağların ve sıvıların entegrasyonunu, ambalajları belirler. Tüm bu değişkenler, üretim yerine göre ve hedef pazara göre değiştirilebilir.

CONTACT mBOM yöneticisi, BOM ve ERP sistemi entegrasyonunun çok zaman aldığı koşullarda PLM sistemini teknik değişiklikleri yönetmek için birincil araç olarak kullanır. Amacı geliştiricilerin omuzlarındaki yükü alarak onların planlamacı olarak değil asıl işleri olan mühendislik işlerini yapmalarını kolaylaştırır. Mühendislere adanmış ve optimize edilmiş bir eBOM, mBOM senkronizasyon adacı sunar. Genel olarak şu özellikler dikkate alınmaktadır:

 • Doğru parçalar eklendi mi?
 • Değişiklik versiyonları doğru mu?
 • Parça miktarları doğru mu?
 • Parçalar ERP sistemince onaylı mı?
 • BOM planlama açısından uygun mu?
 • BOM montaj açısından uygun mu?
 • Hangi bileşenler yerel tedarikçilerin bileşenleri ile değiştirilecek?
 • Hangi ek bileşenler mBOM içine eklenecek?

CIM DATABASE 10 ve 11 içinde bulunan mBOM yöneticisi, kullanıcılarına aşağıdaki gelişmeleri sunar:

Gelişmiş Ergonomi Ve Kullanışlılık

CONTACT mBOM yöneticisi, merkezi ürün yapısını ve diğer elemanları göstermek için daha fazla alan. Mühendislik ve üretim görünümleri değiştirilebilir versiyonları içerir. Değişik mBOM versiyonları istenen eBOM versiyonuna atanabilir. Bu, yeni versiyonlu bir mühendislik montajının yine yeni versiyonlu bir üretim montajına kopyalanarak değil indekslenerek oluşturulabilmesi anlamına gelir. Aynı zamanda montaj komplesinin numarası sabit kalmış sadece indekslenmiş olur.

En önemli özelliklerinden biri değişiklikleri gösterme ve birleştirmedir. Ürün yapısında değişen kısımları görsel olarak ortaya çıkarma özelliği optimize edilmiştir. Kullanıcılar ilgili parçalara kolaylıkla ulaşabilir ve karşılaştırmalarını hızla yapabilirler.

Türev Yönetimi ve Entegrasyonu

Bir çok firma ürünlerini sıra bazlı sistemler ile maksimum BOM metoduna göre geliştirirler. Bu maksimum BOM kullanılarak gelen siparişe göre BOM oluşturulur. mBOM yöneticisi eBOM ve mBOM karşılaştırması ve senkronizasyonu yapmayı mümkün kılar. Bu durum, teknik değişiklikleri ve özel yapıları yönetmekte kullanıcıya destek olur. İkinci özelliği ise türev kurallarını hesaba katabilmesidir. Değişiklik tablosu seçim kriterlerine göre parça ve miktar değişikliklerini gösterir ve aynı zamanda mBOM manager üzerinde bir türev seçimini sağlar.

3D mekan ilişkisi montajları ve değişiklikleri görselleştirir

CONTACT 3D mekan ilişkisi, CAD model verisi ile PLM sistemindeki tüm sanal ürün modeli içindeki tüm diğer ürün yaşam döngüsü verisini görüntüleme çözümü sunar. Bu mBOM düzenleme yeteneğinin model verisine direkt erişimi vardır.

Sonuç

mBOM yöneticisinin yeni versiyonu daha iyi kullanıcı yönelndirmesi ve türev yönetimi 3D görüntüleme entegrasyonunu içerir. Tasarım değişikliklerinin üretime kolay ve hızlı bir şekilde aktarılabilmesini sağlayarak teslim süresini kısaltır. Gelişmiş kullanıcı yönelendirmesi ve BOM işlemleri ile hataları engeller ve maliyetleri düşürür. Siparişe özel ve fabrikaya özel üretim planlamasını destekler.

Aritmetrik PLM ve CONTACT Software, OTEKON 16 kongresine sponsor oldu.

admin Otomotiv, PLM Leave a Comment

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği tarafından sekizincisi düzenlenen “Otomotiv Teknolojileri Kongresi”, 23-24 Mayıs 2016 tarihlerinde Bursa Sheraton Hotel’de gerçekleşecek. Aritmetrik PLM ve CONTACT Software her iki senede bir düzenlenen bu değerli kongreye sponsor oldu.

Fuaye alanında kongre süresince açık kalacak olan Aritmetrik PLM ve CONTACT Software standını ziyaret edebilirsiniz. Standda PLM teknolojileri ve CONTACT Software ürünleri hakkında bilgilendirme ve demolar gerçekleştirilecektir.

Gerçekleştirilecek demoların tarih ve saatlerini yine bu sayfalarda paylaşacağız. Katılımınızı bekliyoruz.