Belgeler

Ürün ve geliştirmesi ile ilgili bilgilerin büyük bir kısmı belgelerde saklanır. Office ve CAD belgeleri için yüksek kaliteli bir belge yönetimi ve standartlar, şartnameler, talimatlar gibi ürün modeline bağlı alt yapı bilgileri her başarılı PDM/PLM girişiminin başlangıç noktasıdır.
İşbirlikçi işleme ve güvenli depolama

Ürün geliştirme, farklı kişiler ve farklı fonksiyonlar tarafından yapılması gereken bir takım faaliyetler süreçler ve projeler ile yürütülür. CIM DATABASE bu beklentileri kusursuz bir şekilde karşılar:

  • Google benzeri hızlı ve tüm şirket havuzundan belge çağırmak için Şirket arama
  • Sanal ürünün tüm elemanlarına direkt erişim ve atama
  • Görev bazlı organizasyonel yapılar için çok boyutlu kategorizasyon
  • Microsoft Office, e-mail ve tüm CAD sistemleri ile yüksek performanslı entegrasyon
  • Görüntüleme ve arşiv formatlarının otomatik hesaplanması
  • Uluslararası ve kıtalar arası yerleşim yapıları için akıllı kopyalama prosedürleri
  • Know-how korunması için güçlü yetki sistemi
  • Kontrollü işlemler, testler ve yayınlama süreçleri için iş akışı yönetimi
  • Müşteri, sistem auditleri için garantili uyumluluk