Süreçler

Ürün geliştirme, süreç desteği açısından önemli talepleri zor koşar. Bu alan örneğin, her proje esnasında ciddi derecede fark edilmeyen değişiklikler, düzeltmeler ve projelerin bu nedenle baskın organizasyonel yapı olması ile karakterize edilir.
Süreç Modelleri, Proje Yönetimi ve Ürün Bilgileri Model Optimize Entegrasyon

Ürün geliştirme faaliyetleri, özel süreç destek talepleri ile ilişkilidir. Bunlar:

  • Şirket içinde kullanılan Q-Gate, V-model gibi süreç modellerinin desteklenmesi
  • Süreç modellerinin projelere adreslenmesi
  • Ürün ve ürün yapısına bağlı belgeler ve elemanlar gibi iş çıktılarının kendi ortamlarında yönetilmesi

CIM DATABASE bu gereksinimleri, süreç odaklı proje yönetimi süreç kontrol fonksiyonları ve ortam ve ürün veri modeli ile direkt ilişkilendirme yetenekleri sayesinde tam anlamıyla karşılar.

Buna ek olarak, CIM DATABASE kritik performans gösterge (KPI) yönetim yetenekleri, balanced scorecard bağlamında sürekli süreç değerlendirme ve optimizasyonuna katkıda bulunur.