Geliştirme Ortamı

Cap Gemini tarafından yürütülen bir inceleme, esnekliğin bir PLM sisteminin en önemli özelliği olduğunu göstermiştir. Özel prosedürlerini ve süreçlerini adreslemek isteyen firmalar sadece standart çözümleri değil yüksek performanslı geliştirme ortamlarını da kullanmalıdırlar.

CONTACT platformu şirketlere özel geliştirme, genişletme veya adaptasyon çözümleri için üstün bir geliştirme ortamıdır. Platformun sunduğu verimli, çok yönlü merkezi elemanlar:

 • Veri tabanı destekli veri sözlüğü
 • Teknik nesneler ve fonksiyonları için Object-oriented erişim
 • Powerscript bazlı Python programlama dili
 • Eclipse IDE desteği
 • Otomatik test çatısı
 • Web hizmetleri
 • Bileşen mimarisi

Esnek Bileşen Mimarisi

Tutarlı işbirliği süreçleri IT bileşenlerinin etkileşimine ihtiyaç duyar. Yekpare sistemler, bu ortamın gerektirdiği esnek, adapte edilebilir, genişletilebilir çözümler sunamazlar. Platformun bileşen mimarisi firmalara kendi IT alt yapılarını kurabilecekleri benzersiz özgürlük derecesinde bir ortam sunar. Bu mimari platformu ve tekil uygulamaları yönetir ve birbirine bağlar. Avantajları:

 • Bağımsız ve dolayısıyla kısa zamanda yayınlanan PLM uygulamaları
 • Gelişmiş yönetim ve tekil adaptasyonlar
 • Çabuk piyasaya sürme imkânı
 • Düşük PLM kurulumu maliyeti

MÜŞTERİ REFERANSI

“Modern organizasyonel yapılar, işletme içini ve dışını koordine eden çok yönlü, karmaşık, entegre iş süreçleri talep eder.”Dr. Hans W. Fechner, CEO