CONTACT Project Office

 

 

 

 

CONTACT Project Office. Kapsamlı, süreç odaklı proje yönetimini mümkün kılar. Firmaların projelerini en iyi uygulamalar ve süreç modellerine göre sistematik olarak planlamalarını ve uygulamalarını destekler. CONTACT Project Office proje portfolyolarının firma hedeflerine hizalanmasını sağlar ve proje güncel durumunu izler.

Gelişmiş süreçler modern iş dünyasında iş akışlarını belirler. Kendini kanıtlamış en iyi uygulamaların, süreç güvenilirliklerini sağlamak için izin uygunluk yönetimini kullanmalarının nedeni budur. CONTACT Project Office işletmelerin proje organizasyonları içinde tüm bu süreçlerin projeler ile adreslenmesi ve uygulanması nda firmalara yardımcı olur.

CONTACT Project Office, şeffaf ve proaktif proje kontrol yetenekleri sayesinde odaklanmış, planına göre ilerleyen proje süreçlerini mümkün kılar. Böylece otomotiv, medikal, tüketici ürünleri ve gıda sektörleri “zamanında” ve “kaliteli” kilit gereksinimleri yüksek müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati ile elde edebilir.

Bir bakışta avantajlar:

  • Çok yerleşikli ve uluslararası firmalar ın proje ekipleri için veri tabanı destekli proje ve multiproje yönetimi
  • Süreç odaklı ve kapsamlı görevlendirme ve uygulama ile süreç yönetimi
  • Kapsamlı destek: Portfolyo, proje planlama, kontrol ve izleme ve proje dokümantasyonu
  • Tüm kritik roller için kapsamlı destek: Şirket yönetimi, proje yöneticisi ve proje üyeleri
  • Ürünlerin ve belgelerin bir bileşen olarak projelere referanslanması ile sağlam ürün yapısı
  • MS Project ve SAP gibi farklı ortamlar ile çok yönlü adapte edilebilirlik
MÜŞTERİ REFERANSI

 

“Bugün, KÜSTER için ürün ile ilişkili bilgilerin saklandığı ve dünya çapında erişildiği tek bilgi kaynağı olarak CIM DATABASE kullanılır. Veri güvensizliği bizim için oldukça yabancı bir kavramdır.”Dr. Andreas Burkhardt, KÜSTER CAD/PDM Müdürü

Şirket Yönetimi


Yönetim proje aktivitelerinin konsolide edilmiş görünümüne ihtiyaç duyar. Bu ihtiyaç proje portfolyosu yönetiminin yanı sıra mevcut projeler ile ilgili güvenilir raporları gerektirir.

Daha Fazla...

Proje Yöneticileri


Projelerin artan sayısı ve karmaşıklıkları, teknik hedeflere ulaşma mecburiyeti ve zamanında, bütçesine uygun projeler ile birleştiğinde proje yöneticilerini zorlamaktadır.

Daha Fazla...

Proje Ekibi


PROJECT OFFICE tarafından sağlanan kapsamlı proje yönetimi yetenekleri proje takımlarına ve proje çıktılarından sorumlu mühendislere tam zamanlı destek sağlar.

Daha Fazla...