PLM

PLM PLM’in bir teknolojinin parçası veya parçaları olmadığına dikkat etmek gerekir. PLM, tüm ürün tanımlama bilgisinin yönetilmesi problemini çözen bir iş yapış yaklaşımı, ve kültürüdür. Bilginin oluşturulması, ürün yaşamı boyunca yönetilmesi, ilgililerle paylaşılması ve kullanılması bu ürün tanımlama bilgisini tanımlar. PLM, sadece bir teknoloji değil, süreçlerin en az verinin kendisi kadar önemli olduğu durumlar için […]