Belgeler

Belgeler

Ürün ve geliştirmesi ile ilgili bilgilerin büyük bir kısmı belgelerde saklanır. Office ve CAD belgeleri için yüksek kaliteli bir belge yönetimi ve standartlar, şartnameler, talimatlar gibi ürün modeline bağlı alt yapı bilgileri her başarılı PDM/PLM girişiminin başlangıç noktasıdır.

İşbirlikçi işleme ve güvenli depolama


Ürün geliştirme, farklı kişiler ve farklı fonksiyonlar tarafından yapılması gereken bir takım faaliyetler süreçler ve projeler ile yürütülür. CIM DATABASE bu beklentileri kusursuz bir şekilde karşılar: