Geliştirme Ortamı

Geliştirme Ortamı

Cap Gemini tarafından yürütülen bir inceleme, esnekliğin bir PLM sisteminin en önemli özelliği olduğunu göstermiştir. Özel prosedürlerini ve süreçlerini adreslemek isteyen firmalar sadece standart çözümleri değil yüksek performanslı geliştirme ortamlarını da kullanmalıdırlar.

CONTACT platformu şirketlere özel geliştirme, genişletme veya adaptasyon çözümleri için üstün bir geliştirme ortamıdır. Platformun sunduğu verimli, çok yönlü merkezi elemanlar:

Tutarlı işbirliği süreçleri IT bileşenlerinin etkileşimine ihtiyaç duyar. Yekpare sistemler, bu ortamın gerektirdiği esnek, adapte edilebilir, genişletilebilir çözümler sunamazlar. Platformun bileşen mimarisi firmalara kendi IT alt yapılarını kurabilecekleri benzersiz özgürlük derecesinde bir ortam sunar. Bu mimari platformu ve tekil uygulamaları yönetir ve birbirine bağlar. Avantajları: