Şirket Yönetimi

Şirket Yönetimi

Yönetim proje aktivitelerinin konsolide edilmiş görünümüne ihtiyaç duyar. Bu ihtiyaç proje portfolyosu yönetiminin yanı sıra mevcut projeler ile ilgili güvenilir raporları gerektirir.

Portfolyo Planlama

Şirketin kurumsal stratejisine uygun proje seçimi bile başarı için başlı başına önemli bir faktördür. PROJECT OFFICE proje portfolyosunun şirketin hedeflerine hizalanmasına yardımcı olur. Şirketlerin projeleri seçmesi ve gösterge ve kriter bazlı önceliklerinin belirlenmesini sağlayarak önemli stratejik ve ekonomik hedeflere ulaşmasını mümkün kılar.

Proje Sıralaması Ve Tümden Gelim Proje Planlaması

Yönetim, önemli projeler ile ilgili hedeflerin ve kısıtların belirlenmesinde rol oynar. Proje sıralamasında açık gereksinimlerin yanı sıra bütçeler, kaynaklar ve zaman aralıkları gibi temel gereksinimleri belirlerler. PROJECT OFFICE ile bu değerler proje planında tümden gelim ile tanımlanabilir. Detaylı plan proje yöneticisi tarafından bu gereksinimlere uyacak şekilde uygulanır. Gereksiminlerden olabilecek tüm sapmalar sapma yönetimi fonksiyonu ile kolayca takip edilebilir.

Ürün Portfolyosunun İzlenmesi

PROJECT OFFICE, tüm portfolyonun gösterge bazlı zaman ve maliyet verimini izleyen benzersiz bir çoklu proje yönetimi ürünüdür. Bütçelerin, kaynakların ve terminlerin sürekli izlenmesi bir görsel sunum ve otomatik bildirimler ile kolaylaştırılır.