Güvenlik

Güvenlik

“Tek, gerçek veri kaynağı” olarak günümüzün bilgi sistemleri küresel olarak yayılmış olan geliştirme firmalarının omurgasını oluşturmaktadır. Tam, güncel bilgi nerede olurlarsa olsunlar tüm paydaşlarca erişilebilirdir.

Güvenlik ve erişilebilirlik arasındaki ince çizgiyi yönetmek için rehber şu olmalıdır: “Olabildiğince çok erişim, gereken en az erişim.” Bunu başarmak için CONTACT teknoloji platformu, erişim yetkilerini rollere bağlayan yenilikçi, kural bazlı bir izin sistemi sunar.

Çok Boyutlu, Kural Bazlı Yetki Sistemi

Bu sistem korunacak veriyi, kişileri ve rolleri sınıflayan esnek, etkin bir yol sunar. Erişim kuralları:

Bunlar gibi senaryolar zorlu program kodları yazmadan kolaylıkla formüle edilebilir. Bu şekilde firmalar kendi erişim kurallarını hazırlayabilirler.