CONTACT Project Office

CONTACT Project Office. Kapsamlı, süreç odaklı proje yönetimini mümkün kılar. Firmaların projelerini en iyi uygulamalar ve süreç modellerine göre sistematik olarak planlamalarını ve uygulamalarını destekler. CONTACT Project Office proje portfolyolarının firma hedeflerine hizalanmasını sağlar ve proje güncel durumunu izler.

Gelişmiş süreçler modern iş dünyasında iş akışlarını belirler. Kendini kanıtlamış en iyi uygulamaların, süreç güvenilirliklerini sağlamak için izin uygunluk yönetimini kullanmalarının nedeni budur. CONTACT Project Office işletmelerin proje organizasyonları içinde tüm bu süreçlerin projeler ile adreslenmesi ve uygulanması nda firmalara yardımcı olur.

CONTACT Project Office, şeffaf ve proaktif proje kontrol yetenekleri sayesinde odaklanmış, planına göre ilerleyen proje süreçlerini mümkün kılar. Böylece otomotiv, medikal, tüketici ürünleri ve gıda sektörleri “zamanında” ve “kaliteli” kilit gereksinimleri yüksek müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati ile elde edebilir.

Bir bakışta avantajlar: