Mühendislik ve Üretim Ürün Ağaçları: Yeni ve Gelişmiş Adresleme

mBOM yöneticisi mühendislik ve üretim ürün ağaçlarını hızla ve güvenle senkronize etmeyi kolaylaştırır. Akıllı karşılaştırma ve birleştirme fonksiyonları günümüzde büyük bir gelişme gösteriyor. CONTACT mBOM yöneticisinin yeni versiyonu, montajları 3D görüntülenmesi ve türev yönetimi özelliklerine direkt olarak entegre edilmiştir.

Üretim ürün ağaçları endstriyel süreçlerin en önemli özelliklerindendir. Mühendislik ürün ağaçlarının ürüne dönüştürülmesini sağlarlar. Aynı zamanda da özellikle aşağıdaki koşullarda önemli bir zaman faktörüdürler.

Üretim ve iş hazırlığı değişik üretim yerleşimleri arasında dağıtılmışsa,
Türev ve standart çözümlere ihtiyaç duyuluyorsa,
Tasarım değişiklikleri sıklıkla yapılıyorsa ve üretim ürün ağaçları ile direkt ilişkiliyse

Mühendislik ürün ağacı (eBOM), ürünün nasıl tasarlandığını yansıtır. Üretim ürün ağacı (mBOM) ise montajdaki aşamaları, lojistik parçaların hesabını, yarı mamülleri, mantıksal birimleri, yağların ve sıvıların entegrasyonunu, ambalajları belirler. Tüm bu değişkenler, üretim yerine göre ve hedef pazara göre değiştirilebilir.

CONTACT mBOM yöneticisi, BOM ve ERP sistemi entegrasyonunun çok zaman aldığı koşullarda PLM sistemini teknik değişiklikleri yönetmek için birincil araç olarak kullanır. Amacı geliştiricilerin omuzlarındaki yükü alarak onların planlamacı olarak değil asıl işleri olan mühendislik işlerini yapmalarını kolaylaştırır. Mühendislere adanmış ve optimize edilmiş bir eBOM, mBOM senkronizasyon adacı sunar. Genel olarak şu özellikler dikkate alınmaktadır:

Doğru parçalar eklendi mi?
Değişiklik versiyonları doğru mu?
Parça miktarları doğru mu?
Parçalar ERP sistemince onaylı mı?
BOM planlama açısından uygun mu?
BOM montaj açısından uygun mu?
Hangi bileşenler yerel tedarikçilerin bileşenleri ile değiştirilecek?
Hangi ek bileşenler mBOM içine eklenecek?

CIM DATABASE 10 ve 11 içinde bulunan mBOM yöneticisi, kullanıcılarına aşağıdaki gelişmeleri sunar:

Gelişmiş Ergonomi Ve Kullanışlılık

CONTACT mBOM yöneticisi, merkezi ürün yapısını ve diğer elemanları göstermek için daha fazla alan. Mühendislik ve üretim görünümleri değiştirilebilir versiyonları içerir. Değişik mBOM versiyonları istenen eBOM versiyonuna atanabilir. Bu, yeni versiyonlu bir mühendislik montajının yine yeni versiyonlu bir üretim montajına kopyalanarak değil indekslenerek oluşturulabilmesi anlamına gelir. Aynı zamanda montaj komplesinin numarası sabit kalmış sadece indekslenmiş olur.

En önemli özelliklerinden biri değişiklikleri gösterme ve birleştirmedir. Ürün yapısında değişen kısımları görsel olarak ortaya çıkarma özelliği optimize edilmiştir. Kullanıcılar ilgili parçalara kolaylıkla ulaşabilir ve karşılaştırmalarını hızla yapabilirler.

Türev Yönetimi ve Entegrasyonu

Bir çok firma ürünlerini sıra bazlı sistemler ile maksimum BOM metoduna göre geliştirirler. Bu maksimum BOM kullanılarak gelen siparişe göre BOM oluşturulur. mBOM yöneticisi eBOM ve mBOM karşılaştırması ve senkronizasyonu yapmayı mümkün kılar. Bu durum, teknik değişiklikleri ve özel yapıları yönetmekte kullanıcıya destek olur. İkinci özelliği ise türev kurallarını hesaba katabilmesidir. Değişiklik tablosu seçim kriterlerine göre parça ve miktar değişikliklerini gösterir ve aynı zamanda mBOM manager üzerinde bir türev seçimini sağlar. 3D mekan ilişkisi montajları ve değişiklikleri görselleştirir

CONTACT 3D mekan ilişkisi, CAD model verisi ile PLM sistemindeki tüm sanal ürün modeli içindeki tüm diğer ürün yaşam döngüsü verisini görüntüleme çözümü sunar. Bu mBOM düzenleme yeteneğinin model verisine direkt erişimi vardır.

Sonuç

mBOM yöneticisinin yeni versiyonu daha iyi kullanıcı yönelndirmesi ve türev yönetimi 3D görüntüleme entegrasyonunu içerir. Tasarım değişikliklerinin üretime kolay ve hızlı bir şekilde aktarılabilmesini sağlayarak teslim süresini kısaltır. Gelişmiş kullanıcı yönelendirmesi ve BOM işlemleri ile hataları engeller ve maliyetleri düşürür. Siparişe özel ve fabrikaya özel üretim planlamasını destekler.

Son Yazılar