PLM

PLM’in bir teknolojinin parçası veya parçaları olmadığına dikkat etmek gerekir. PLM, tüm ürün tanımlama bilgisinin yönetilmesi problemini çözen bir iş yapış yaklaşımı, ve kültürüdür. Bilginin oluşturulması, ürün yaşamı boyunca yönetilmesi, ilgililerle paylaşılması ve kullanılması bu ürün tanımlama bilgisini tanımlar. PLM, sadece bir teknoloji değil, süreçlerin en az verinin kendisi kadar önemli olduğu durumlar için bir yaklaşımdır. Bilinenin aksine PLM, “İş nasıl yürütülür?” sorusuyla, en az “Hangi bilgi üretilir?” sorusuna olan ilgisi kadar ilgilidir.

PLM’in 3 temel kavramı:
  1. Ürün tanımlama bilgisine evrensel, güvenli, kontrollü erişim
  2. Ürün yaşamı boyunca ürün tanımlama bilgisinin ve ilgili verilerin bütünlüğünün korunması
  3. Bilginin üretilmesi, yönetilmesi, yayılması, paylaşılması ve kullanılması için oluşturulan iş süreçlerinin yönetilmesi ve korunması

Veri elektronik ve kağıt ortamında bulunsa da PLM öncelikli olarak bu verinin elektronik halini yönetmek ile ilgilidir.

Yıllar boyunca oluşan kullanıcı deneyimleri, PLM çözümlerinin otomotiv, bilgisayar, beyaz eşya, havacılık, makine gibi tüm imalat ürünlerini destekleyebildiğini göstermiştir. Günümüzde PLM ürünleri, yazılım, tekstil gibi sektörleri de kapsamaktadır. Bir çok devlet organizasyonu ve özel işletmeler de elektrik, iletişim, su, gaz şebekelerinin, fabrikaların, binaların, hava alanlarının, köprülerin, otobanların, demiryolu sistemlerinin ve lojistik ambarlarının uzun yaşam döngüleri boyunca ürün bilgisini için PLM çözümlerini yönetmektedir. Bir çok endüstriyel sektörden sayısız organizasyon, bu ürünlerinin verilerini PLM çözümleri ile yönetmektedirler.

Yaşam döngüsü bakış açısı, doksanlarda sadece ürünlerin mekanik parçalarının yönetilmesinden, günümüze elektronik ve yazılım bileşenlerinin de yönetilmesi olarak genişledi. PLM, ürün ile ilgili tüm gereksinim, tasarım, üretim, bakım, şartname, test, satış, pazarlama, servis bilgilerini içermektedir. PLM, bir çok veri üretim aracından ve sisteminden gelen bilgiyi birbirine bağlar.

Günümüzde PLM, tüm süreçleri kapsar. Sadece proje, program ve portfolyo yönetimi ile ilgili değildir. Üretim, imha, geri dönüşüm, tanımlama, uygulama, ölçme ve yönetme konularındaki iş süreçlerini de kapsar. Veri güvenliği yönetimini sistematikleştirir, maliyet, proje, hedef yönetimini kolaylaştırır.

CONTACT SOFTWARE – 26  YILLIK ÖNCÜ

CONTACT SOFTWARE, doksanlardan günümüze yukarıda bahsedilen PLM yolculuğunun en başından beri PLM süreçlerinin güçlendirilmesi için çalışmaya devam etmektedir.

Recent Post